విజ్ఞప్తి :

ఈ సైట్ లో అన్ని రకాల తెలుగు కథలు, తెలుగు సాహిత్యం మీకు అందుభాటు లోకి తీసుకు రావడం జరుగుతుంది. ఈ సైట్ పై మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయలు సూచనలు మాకు తేలియజేయండి.

Read more

Chat Box

Latest Comments

Gadhavahini kathalu pdf file, i believe the file was broken and not able to open
Fazlur Rahaman Naik posted a comment in NaadaSwaram - Mahamaaya -24 by Kanakamedala
I am getting the file Mahamaya-24 which is same as another book. Correct link.
n s v సుబ్రహ్మణ్యం posted a comment in Manyam Rani by Vamsy
మన్యంరాణే బాగుంది బాపు బొమ్మలకొలువు
sunny kashyap posted a comment in Three Tier Compartment by NS Kusuma
zippycloud ఓపెన్ అవ్వట్లేదు......